صفحه اصلياهداف و راهبردهااركان موسسهآموزش و دوره هافن آوري انرژيعرضه و تقاضامطالعات استراتژيكبخش مدلسازيپژوهشهاي موردياعضاي هيات علميسايتهاي مربوطه

مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي انرژي  با هدف كلي توسعه فعاليت‌هاي  پژوهشي و آموزشي در زمينه‌هاي مختلف برنامه‌ريزي و مديريت سيستم انرژي در سطح پيشرفته جهاني با بهره‌گيري از توانايي‌ها دانشگاه تهران و امكانات وزارت نيرو تأسيس مي‌گردد. مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي انرژي كه در اين وب سايت به اختصار مؤسسه خوانده مي‌شود وابسته به دانشكده فني دانشگاه تهران مي‌باشد و با مساعدت وزارت نيرو تشكيل مي‌شود. مركزفعاليت اين مؤسسه در تهران است. موسسه داراي يك بخش معاونت آموزشي و پژوهشي مي باشد كه امور آموزش جذب هيات علمي و برگزاري دوره هاي آموزشي را عهده دار است. همچنين موسسه از 4 بخش پژوهشي مستمر تشكيل شده كه عبارتند از :

  1. بخش فن آوري انرژي

  2. بخش مطالعات استراتژيك انرژي

  3. بخش عرضه و تقاضاي انرژي

  4. بخش مدلسازي انرژي

در كنار اين بخشها بخش پژوهشهاي موردي نيز وجود دارد كه بصورت مستمر نبوده و بر حسب نياز نيروهائي جهت تحقيق در باره يك موضوع بخصوص با موسسه همكاري مي نمايند.  بخش شوراي علمي موسسه كه وظيفه اصلي آن مشاوره علمي به رياست موسسه است نيز در كنار مديريت پشتيباني و ارتباطات از ديگر بخشهاي موسسه مي باشند.

 

این دوره تخصصي توسط پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران و با هدف تربیت متخصصان مدیریت و برنامه­ریزی انرژی برای دستگاه‌ها و سازمان های کشور و در موسسه پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي انرژي برگزار مي‌گردد. كلاس‌ها در انتهای هر هفته (چهارشنبه عصر و پنجشنبه) برگزارخواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های
88967393-88967810-88966783-66461990
تماس حاصل نمائید.

مهلت ثبت نام:  28/03/89 - شروع کلاسها:  16/04/89

فرم ثبت نام را پس از پرکردن به آدرس زیر ایمیل یا به نمابر 66461680 ارسال نمایید
energy.institute.ut@gmail.com

مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی - آدرس : تهران- میدان انقلاب -خیابان قدس - نبش خیابان بزرگمهر - پلاک 9

تلفن : 8967393 8- 88967810    دورنگار:66461680

Email : energy_institute@engmail.ut.ac.ir