تاریخ برگزاری دوره ها

تاریخ برگزاری دوره ها (در صورت به حد نصاب رسیدن) به ترتیب ذیل می باشد:

شهرهای قم، کاشان و اراک - برگزاری دوره در شهر قم: پنج شنبه و جمعه مورخ ۲۶ و ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

شهرهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل - برگزاری دوره در شهر تبریز: چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۳۹۶

شهرهای کهکیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر - برگزاری دوره در شهر شیراز: چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۱۲ و ۱۳ مهر ۱۳۹۶

شهرهای کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام - برگزاری دوره در شهر کرمانشاه: چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۲۹ و ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

:

M&V دوره های تخصصی

برگزار کننده دوره های آموزشی آزاد و تخصصی توسط اساتید مجرب دانشگاه و مجری آموزش دوره های بهینه سازی و فناوری انرژی

دوره تخصصی نظارت و صحه گذاری و بازرسی مرتبط با طرح افزایش کارایی موتور خانه های کشور(M&V) - شهرهای قم، کاشان و اراک - برگزاری دوره در شهر قم
دوره تخصصی نظارت و صحه گذاری و بازرسی مرتبط با طرح افزایش کارایی موتور خانه های کشور(M&V) - شهرهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل - برگزاری دوره در شهر تبریز
دوره تخصصی نظارت و صحه گذاری و بازرسی مرتبط با طرح افزایش کارایی موتور خانه های کشور(M&V) - شهرهای کهکیلویه و بویراحمد، فارس و بوشهر - برگزاری دوره در شهر شیراز
دوره تخصصی نظارت و صحه گذاری و بازرسی مرتبط با طرح افزایش کارایی موتور خانه های کشور(M&V) - شهرهای کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام - برگزاری دوره در شهر کرمانشاه
دوره تخصصی نظارت و صحه گذاری و بازرسی مرتبط با طرح افزایش کارایی موتور خانه های کشور(M&V) - شهر اراک

با ما در تماس باشید:

آدرس : تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، نبش خیابان بزرگمهر، شماره ۹. کدپستی: ۱۴۷۷۶۳۸۶۱۱

تلفن تماس : ۰۹۳۳۴۶۴۶۱۶۷ - ۰۲۱۶۶۴۶۳۰۴۶

تلفکس : ۶۶۹۸۰۸۲۸