رویداد های موسسه انرژی

امضای تفاهم نامه همکاری بین موسسه و سازمان منشور انرژی (ECT)

در تاریخ 21/2/96 در محل سازمان انرژی چارتر واقع در شهر بروکسل و در کنفرانس سالانه این سازمان موافقت نامه همکاری پژوهشی و آموزشی بین موسسه انرژی دانشگاه تهران و این سازمان منعقد گردید.

متن کامل

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش PetroCSR

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش PetroCSR روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۴ به ریاست آقای دکتر طالبیان رئیس کمیته علمی و دبیر همایش تشکیل جلسه داد.

متن کامل

برگزاری دوره مهارت مذاکره با همکاری انستیتو نفت فرانسه (IFP Training)

برگزاری ماژول دوم از دوره مدیریت پروژه های بالادستی برای متخصصان شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) در هتل هویزه تهران.

متن کامل

برگزاری اولین آزمون شبیه سازی شده PMP توسط نرم افزار اختصاصی موسسه

اولین آزمون آزمایشی PMP در تاریخ 7 بهمن 1393 بصورت نرم افزاری برای متخصصن شرکت ملی نفت ایران، در موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی برگزار گردید.

متن کامل

دومین دوره کلاس‌های آمادگی آزمون PMP

برگزاری سومین دوره تخصصی DBA در 3 گرایش مختلف با همکاری موسسه مطالعات بین المللی انرژی (وزارت نفت)

متن کامل
بالا