اخبار موسسه انرژی

گزارش بازدید از نیروگاه توپراش شهر استانبول (10 آذر 96)

بازدید از پالایشگاه توپراش شهر استانبول به همت مرکز تحقیقات سیاستهای انرژی دانشگاه بوگازیچی و موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۶ به انجام رسید.

متن کامل

بازتاب گسترده نشست بین المللی RIE در رسانه های خبری ترکیه

نخستین نشست مشترک موسسه انرژی دانشگاه تهران و موسسه سیاستهای راهبردی انرژی دانشگاه بوگازیچی ترکیه با پوشش گسترده رسانه‌های این کشور روبرو شد.

متن کامل

نخستین نشست مشترک موسسه انرژی و موسسه سیاستهای راهبردی انرژی دانشگاه بوگازیچی ترکیه

نخستین نشست مشترک موسسه انرژی دانشگاه تهران و موسسه سیاستهای راهبردی انرژی دانشگاه بوگازیچی ترکیه در شهر استانبول برگزار شد.

متن کامل

نشست مشترک مرکز تحقیقات بوگازیچی ترکیه و موسسه پژوهشی و آموزشی اتاق بازرگانی در استانبول ترکیه

نشست مشترک مرکز تحقیقات دانشگاه بوگازیچی ترکیه و موسسه پژوهشی و آموزشی اتاق بازرگانی، در شهر استانبول ترکیه در تاریخ 10 آذر ماه برگزار خواهد شد.

متن کامل

برگزاری کارگاه آموزشی تبدیل EPC به E&P برای شرکت پتروپارس

در تاریخ 23 آبان ماه، کارگاه آموزشی با محوریت تبدیل EPC به E&P برای 60 نفر از مدیران ارشد شرکت پتروپارس برگزار شد.

متن کامل
بالا