اخبار موسسه انرژی

توسعه همکاریهای علمی و حرفه ای بخش خصوصی ، بخش عمومی و آکادمیک درمدیریت و برنامه ریزی انرژی

امضای موافقت نامه همکاری بین دانشگاه بوگازیچی Bogazici استانبول (ترکیه ) و اتاق بازرگانی ایران و موسسه انرژی

متن کامل

برگزاری دومین کنفرانس CSR

دومین کنفرانس CSR هفته آینده با همکاری موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران و انجمن توسعه پایدار برگزار خواهد شد.

متن کامل

راه اندازی سامانه آزمایشگاهی انرژی کشور توسط موسسه انرژی و تحت نظر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

پروژه راه اندازی شبکه یکپارچه استانداردها، آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی فنی مرتبط با صنایع و تجهیزات انرژی بر و توسعه سامانه مرتبط

متن کامل

توسعه همکاری های حوزه انرژی بین موسسه و فعالان اقتصادی فرانسه

نشست توسعه همکاری های حوزه انرژی بین بخش آموزشی-پژوهشی موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران و فعالان اقتصادی فرانسه برگزار شد.

متن کامل

توسعه همکاری های علمی آموزشی بین موسسه و انستیتو نفت فرانسه (IFP)

باتوجه به همکاری های یکسال و نیم موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران و انستیتو نفت فرانسه (IFP)، طی بازدید مدیر توسعه کسب و کار IFP فرانسه آقای Loïc du RUSQUEC از موسسه انرژی دانشگاه تهران...

متن کامل
بالا