سمینارها

آموزش يك وظيفه اساسي در سازمان ها و يك فرآيند مداوم و هميشگي است و امري موقت و تمام شدني نمي‌باشد. كاركنان در هر سطحي از سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده يا مشاغل پيچيده محتاج آموزش و يادگيري و كسب دانش و مهارت هاي جديد هستند و بايد همواره براي بهتر انجام دادن كار خود از هر نوع كه باشد، روش ها و اطلاعات جديدي كسب نمايند. موفقيت سيستم آموزشي يک سازمان در گرو انجام صحيح نياز سنجي آموزشي است.
در همین راستا موسسه پژوهش در برنامه ریزی و مدیریت انرژی تلاش دارد بر اساس راهبردها و چشم انداز نوين خود با مطالعه علمي، نيازهاي كنوني و آينده حوزه انرژی را شناخته و با آموزش اثر بخش، گامی موثر درجهت حل مشکلات سازمان ها بردارد. 
 
در حال حاضر فعالیت های آموزشی موسسه بر روی سه حوزه زیر متمرکز شده است: 

 دوره های DBA تخصصی در حوزه انرژی و نفت و گاز- این دوره ها شامل ارایه سرفصل های کاملا کاربردی در زمینه مدیریت اجرایی در طول 400 ساعت آموزش می باشند. از خصوصایت بارز دوره های DBA تخصصی موسسه می توان به بکارگیری استایید دانشگاه و ​متخصصان صنعت برای برای تدریس مباحث عملی و کاربردی اشاره نمود. امکان شرکت درسمینارهای تخصصی و بازدیدهای صنعتی بصورت رایگان از دیگر ویژگی های دوره های DBA تخصصی موسسه می باشد. دوره های DBA تخصصی موسسه در سه گرایش مختلف استراتژی و مدیریت نفت و گاز، استراتژی و مدیریت انرژی و مدیریت پروژه های انرژی برگزار می گردد. 

 دوره های Mini MBA نفت و گاز- این دوره های بر اساس تجربیات بدست آمده در دوره کارشناسی ارشد نفت و گاز در دانشکده مهندسی صنایع داشگاه تهران، پایه ریزی شده است.​

دوره های آمادگی آزمون مدارک حرفه ای مدیریت پروژه- امروزه مدارک حرفه ای مدیریت پروژه نقش بسزایی در تعیین شایستگی های مدیران پروژه ایفا می نمایند. از این رو، موسسه در جهت اعتلای دانش مدیران پروژه (بویژه فعالان در حوزه انرژی)، افدام به برگزاری کلاس های آمادگی آزمون برای دریافت مدارک حرفه ای مدیریت (از جمله مدرک بسیار معتبر مدیریت حرفه ای پروژه PMP) پروژه نموده است. 

بالا