دوره مدیریت دانش

شرکت کننده گرامی:

خواهشمند است نقطه نظرت خود را با نمرات 1 تا 5 (غیر قابل قبول ”1“، ضعیف ”2“، متوسط ”3“، خوب ”4“و عالی ”5“) ارائه فرمایید. بدیهی است پاسخ‌های دقیق و صریح جنابعالی موجب ارتقای کمی و کیفی دوره‌های آموزشی آتی خواهد شد.

نام دوره: مدیریت دانش

مدرس: دکتر یاریگر

تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1396

موضوع ارزیابیردیفمعیار ارزشیابیامتیاز 1 تا 5
دستیابی به اهداف 1ارایه برنامه اهداف کلی و رفتاری در شروع دوره
2میزان تحقق اهداف دوره
3تاثیر مباحث ارایه شده در ارتقای دانش و مهارت
4میزان تغییر در نگرش و بینش شما پس از شرکت در این دوره
محتوای دروس و مواد آموزشی 5میزان استفاده از منابع و علوم جدید
6میزان انطباق مطالب عنوان شده در کلاس با محتوای دوره آموزشی
7میزان انطباق محتوای جزوات با اهداف تعریف شده برای دوره
8تناسب محتوای دوره با طول مدت دوره آموزشی
ارزشیابی سامانه آموزش مجازی 9کیفیت صدا و تصویر
10سرعت اتصال به سرور
ارزشیابی استاد 11تسلط استاد به مطالب ارائه شده و مهارت در تدریس
12قدرت بیان استاد در ارائه مطالب
13ایجاد انگیزه در شرکت کننگان برای یادگیری و تحقیق
14حضور به موقع استاد و رعایت برنامه زمان‌بندی
15میزان توجه استاد به سوالات شما و پاسخگویی آنها

لطفا به تمامی سوالات پاسخ دهید. فقط اعداد 1 تا 5 مجاز می باشند. فیلد های مورد نظر مشخص شده اند.

کد امنیتی را بدرستی وارد کنید.

نظرات شما با موفقیت ثبت شد. باتشکر.

بالا