نشست توسعه همکاری بین موسسه انرژی دانشگاه تهران و انستیتو نفت فرانسه(IFP)

نشست توسعه همکاری بین موسسه انرژی دانشگاه تهران ئ انستیتو نفت فرانسه(IFP)

در تاریخ 22/3/96 نشست مشترکی بین انستیتوی فرانسه و معاون پژوهش و آموزش موسسه در شهر پاریس برای توسعه همکاری­های علمی آموزشی برگزار گردید. مقامات دو موسسه بر ضرورت توسعه همکاری­ و ارائه راه­کارهایی برای بهبود سطح کیفیت دوره­های آموزشی جاری و نیز زمینه­های توسعه همکاری­های آتی تأکید داشتند.

لازم به ذکر است موسسه انرژی دانشگاه تهران در حال حاضر براساس موافقت­نامه همکاری فی­مابین به عنوان نماینده IFP در حوزه بالادستی نفت شناخته می­شود و 2 پروژه فعال آموزشی طولانی مدت در ایران دارد.

بالا