بازگشائی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد جهان

 بازگشائی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد جهان  

به اطلاع می رساند  به ابتکار موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی – دانشگاه تهران دو همایش یکی مرتبط با مسائل بانکی در فرانکفورت آلمان در ایام ۱۴ الی ۱۶ اردیبهشت و دیگری مرتبط با نفت ،گاز و پتروشیمی (صنعت انرژی)  دررم – ایتالیا در ایام ۲۰ الی ۲۳ تیرماه برگزار خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت های مرتبط مراجعه و بروشور مطالعه گردد.

  1. ۵ امین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران:

www.iransummit.com

  1. کنفرانس بین المللی بانکداری ایران:

www.10times.com/iran-international-banking

از علاقه مندان برای حضور فعال و سخنرانی درهمایش های یاد شده دعوت بعمل می آید که با موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی – دانشگاه تهران تماس حاصل فرمایند.

بالا