توسعه همکاری های حوزه انرژی بین موسسه و فعالان اقتصادی فرانسه

نشست توسعه همکاری های حوزه انرژی بین بخش آموزشی-پژوهشی موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران و فعالان اقتصادی فرانسه برگزار شد. بدین منظور جلسه ای بین موسسه انرژی و آقای مانیو بروشون و با حضور خانم امل مورل و آقای Loïc du RUSQUEC نماینده انستیتو نفت فرانسه (IFP) در روز چهارشنبه چهاردهم تیر ماه برگزار گردید. در این جلسه طرفین بر لزوم توسعه همکاری های اقتصادی و آموزشی تاکید داشتند.

در این جلسه پیشنهاد موسسه مبنی بر برگزاری ششمین کنفرانس تجاری در حوزه انرژی در شهر پاریس که مورد درخواست اولیه وزارت نیرو بوده است مطرح شد و مقرر شد جزئیات پس از نهایی شدن طرح با وزارت نیرو در جلسات دیگری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

ضمنا خانم امل مورل با توجه به همکاری فرهنگی بین ایران و فرانسه و نقش عمده دانشگاه تهران در این زمینه، قول مساعد در خصوص بازدید از دانشگاه تهران و نشست فرهنگی در این خصوص دادند.

بالا