راه اندازی سامانه آزمایشگاهی انرژی کشور توسط موسسه انرژی و تحت نظر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت

پروژه “راه اندازی شبکه یکپارچه استانداردها، آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی فنی مرتبط با صنایع و تجهیزات انرژی بر و توسعه سامانه مرتبط” با هدف یکپارچه سازی و ارتقا توانمندی آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی فعال در حوزه انرژی و در جهت خدمت رسانی بهتر به تولیدکنندگان و صنایع مشمول مقررات استاندارد انرژی با همکاری پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به اجرا گذاشته شده است.

جلسه هماهنگی و افتتاحیه این پروژه در تاریخ چهاردهم تیرماه، با حضور مدیران واحدهای مختلف شرکت بهنیه سازی مصرف سوخت و جناب آقای دکتر ایرانمنش از طرف موسسه انرژی برگزار گردید و هماهنگی های لازم در خصوص اجرای هرچه بهتر پروژه صورت گرفت.

بالا