پنجمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران

برای توسعه همکاری های اقتصادی بین ایران و اروپا در حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی ایران، پنجمین همایش بین المللی نفت و گاز و انرژی ایران در روزهای 21 تا 23 تیر ماه در شهر رم ایتالیا به همت موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران و اتاق بازرگانی ایران توسط برگزارکننده ای به نام شبکه بین المللی IRN - International Research Network برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران در حوزه انرژی نفت و گاز بود. سخنرانان مختلفی به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود برای سزمایه گذاری در حوزه انرژی (دیپلماسی انرژی) ایران با تاکید بر تبادل انرژی از طریق اروپا پرداختند و در حاشیه کنفرانس موافقت نامه های همکاری و مذاکرات تجاری صورت گرفت. خبر این موضوع در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (IRIBNEWS) نیز درج شده است. 

در این همایش پرفسور دکتر میرمحمد صادقی در سخنرانی مبسوطی به نگرانی سرمایه گذران بالقوه درایران پاسخ  گفت و اطمینان داد که قانون و مقرارت جاری در جمهوری اسلامی ایران  هرگونه توافق و قرارداد تجاری را محترم می شمارد و از سرمایه گذاری خارجی درایران حمایت می کند. دکتر ایرانمنش هم درباره دورنمای صنعت گاز در ایران سخن گفت که مورد توجه حاضران درهمایش قرار گرفت.

لینک خبر در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران: همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران در رم

بالا