راه اندازی مرکز آموزش های تخصصی موسسه انرژی در هتل پارسیان انقلاب تهران

با توجه به کمبود فضای آموزشی موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران، مرکز آموزش های تخصصی موسسه انرژی در هتل پارسیان انقلاب تهران راه اندازی خواهد شد. این مکان جهت استفاده موسسه در حال آماده سازی و تجهیز می باشد.

لازم به ذکر است تعداد زیادی از دوره های موسسه قبلا نیز در همین مکان برگزار می شد.

بالا