فعالیت های موسسه

برخی از قراردادهای موسسه

ردیفعنوان قرارداد
۱ انجام خدمات پژوهشي در زمينه مديريت فناوري انرژي،مدلسازي انرژي
۲ برگزاري كارگاه آموزشي برنامه ريزي براي كشورهاي آسياي ميانه عضو سازمان كنفرانس اسلامي
۳ خدمات مشاوره تدوين شرايط مرجع "TOR"  در بازار عمده فروشي برق براي ارائه به بانك جهاني
۴ برگزاري كارگاه آموزشي مدلسازي انرژي و انجام مطالعات پژوهشي جهت ارائه در اولين كنفرانس مديريت و برنامه ريزي انرژي
۵ اجراي دوره هاي آموزشي انرژي و انتشار نشريات
۶ انجام تحقيقات براي برنامه ريزي و سياستگذاري انرژي در قالب يك مدل كلان انرژي
۷ انجام خدمات مشاوره براي ارزيابي اقتصادي سياستهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت برق
۸ انجام خدمات مشاوره براي بررسي مدلهاي انرژي و توسعه مدلهاي مورد نياز متناسب با شرايط ويژه كشور
۹ شناسایی فن آوریهای جدید در زمینه تولید، انتقال و توزیع برق
۱۰ انجام خدمات مشاوره برای بررسی مدلهای انرژی و توسعه مدلهای مورد نیاز متناسب با شرایط ویژه کشور
۱۱ پیش بینی تقاضای انرژی برای 20 سال آینده در بخش صنعت با استفاده از روش پویایی سیستم ها
۱۲ شناسایی روش های کار آمد برنامه ریزی توسعه ظرفیت تولید و انتقال برق
۱۳ انجام خدمات مشاوره پژوهشی در رابطه با تهیه و تدوین شبکه فرآیند های مختلف مربوط به استخراج تا مصرف گاز طبیعی و جمع آوری اطلاعات فنی-اقتصادی مربوط به آن به منظور اجرای مدل MESSAGE
۱۴ انجام خدمات مشاوره پژوهشی در رابطه با شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی فن آوری و نوآوری های کاربردی مرتبط با تولید، انتقال و توزیع برق و تدوین راهکارهای حمایت از آنها 
۱۵ انجام خدمات مشاوره پژوهشی طراحی و پیاده سازی نظام اندازه گیری بهره وری در صنعت برق کشور
۱۶ انجام خدمات مشاوره پژوهشی در رابطه با تهیه و تدوین اطلاعات فنی-اقتصادی فن آوری های 
۱۷ سیستم عرضه نفت ،فرآورده های نفتی و ذغال سنگ
۱۸ مطالعه و تحقیق در رابطه با شناسایی و جمع آوری اطلاعات فنی – اقتصادی تجهیزات مصرف کننده انرژی در بخش خانگی ، تجاری و عمومی
۱۹ باز طراحی راهبردهای شرکت ملی نفت ایران با رویکرد آینده پژوهانه و طراحی مکانیزم های ارزیابی و تدوین راهبرهای بخشی
۲۰ آموزش مفاهیم پایه ، ممیزی و استاندارد سازی سیستم مانیتورینگ ایستگاه های گاز کشور 
۲۱ توسعه و اجرای مدل یکپارچه سرمایه گذاری بلند مدت و تولید نفت و گاز کشور
۲۲ تحقیق و پژوهش تدوین برنامه راهبرد-عملیاتی احداث ساختمان سبز در کلان شهر تهران

 

برخی از پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد هدایت شده توسط موسسه

ردیفعنوان پایان نامه
۱ بررسي متغيرهاي مؤثر بر تقاضاي برق در بخش صنعت و تحليل سيستمي آن.
۲ طراحي مدل رشد تقاضاي انرژي الكتريكي در بخشهاي صنعت و كشاورزي.
۳ طراحي نظام هدفمند پرداخت يارانه انرژي  الكتريكي در بخش خانگي.
۴ ارزيابي ، تحليل و بهبود عملكرد واحدهاي توليد برق با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها.
۵ بررسي رابطه مصرف برق و رشد اقتصادي در ايران طي سالهاي 1357 تا 1381
۶ پيش بيني تقاضاي برق به كمك تلفيق شبكه هاي عصبي و سري زماني
۷ ارائه مدلي جهت برنامه ريزي بهينه توليد و توزيع انرژي الكتريكي. 
۸ مطالعه مقايسه اس انواع روشهاي رگرسيون فازي و تعين كاربرد آنها در مدلسازي سيستم تقاضاي انرژي الكتريكي.
۹ بررسي بازار عرضه انرژي الكتريكي با نگرش سيستمي.
۱۰ ارزيابي عملكرد نيروگاههاي كشور با استفاده از روشهاي تحليل چندگانه و تحليل پوششي داده هاي فازي با استناد به استانداردهاي بين المللي.
۱۱ مكانيابي نيروگاههاي خورشيدي با استفاده از روشهاي تحليل چندگانه.
۱۲ برآورد مصرف ماهانه انرژي الكتريكي با استفاده از منطق فازي و شبيه سازي.
۱۳ تحليل و طراحي سيستم اطلاع رساني عملكرد مصرف انرژي در صنعت خودرو سازي.
۱۴ برآورد مصرف انرژي الكتريكي در بخش كشاورزي و صنايع با استفاده از الگوريتم ژنتيك و شبيه سازي.
۱۵ طراحي نرم افزار يكپارچه براي ارزيابي عملكرد و بهبود مستمر شركتهاي توليد برق با استفاده از روشهاي تحليل چندگانه ، استاندارهاي بين المللي و ابزارهاي هوشمند.
۱۶ طراحي و تحليل سيستم اطلاع رساني عملكرد واحدهاي توليدي مصرف كننده انرژي.
۱۷ طراحي و تحليل سيستم ارزيابي عملكرد واحدهاي توزيع برق.
۱۸ مدلسازي مصزف ماهانه برق با استفاده از شبكه هاي عصبي و شبيه سازي.
۱۹ طراحي و بكارگيري نرم افزار ارزيابي واحدهاي خودروسازي 
۲۰ طراحي يك نرم افزار شبيه سازي با توانايي بهينه سازي سيستم به صورت خودكار 
۲۱ ارائه يك مدل رياضي براي تعميرات و نگهداري پيش گيرانه در حالت غيرطبيعي با هدف حداكثر كردن قابليت اطمينان 
۲۲ طراحي ارزيابي و بهينه سازي عوامل مهندسي فاكتورهاي انساني خرد و كلان بوسيله روشهاي دلفي- ناپارامتري و تحليل چندگانه 
۲۳ ارائه مدل برنامه­ريزي توليد سلسله مراتبي با رويكرد فازي ( مطالعه موردي در برنامه­ريزي توليد انرژي) 
۲۴ بررسي قراردادهاي متقابل در صنايع نفت و گاز ايران از ديدگاه­هاي نظري و كاربردي در چارچوب نظريه قراردادها 
۲۵ زمانبندي پروژه­هاي با شرط محدوديت منابع 
۲۶ تحليل ساختار و عملكرد بازار برق 
۲۷ مدل­سازي هوشمند RCM
۲۸ بررسي راهكارهاي كنترل مصرف بهينه انرژي 
۲۹ طراحي و پياده سازي يك سيستم جامع اطلاعاتي ارزيابي عملكرد مديريت و سازمان در يك پالايشگاه گاز 
۳۰ تحليل استفاده از كنترل­هاي مبتني بر منطق فازي 
۳۱ طراحي و تحليل سيستم اطلاع­رساني عملكرد واحدهاي توليدي مصرف كننده انرژي 
۳۲ طراحي و تحليل سيستم ارزيابي عملكرد واحدهاي توزيع برق 
۳۳ بررسي متغيرهاي مؤثر بر تقاضاي برق در بخش صنعت و تحليل سيستمي آن 
۳۴ طراحي نظام هدفمند پرداخت يارانه انرژي الكتريكي در بخش خانگي 
۳۵ ارزيابي- تحليل و بهبود عملكرد واحدهاي توليد برق با استفاده از روش تحليل پوشي داده­ها 
۳۶ برنامه ريزي استراتزيك توليد انرزي الكتريكي با استفاده از منابع فسيلي 
۳۷ ايجاد يك مدل جامع اندازه گيري ميزان تأثير فن آوري اطلاعات بر سازمان ها با استفاده از روشهاي تحليل چندگانه 
۳۸ طراحي و تحليل سيستم ارزيابي عملكرد واحدهاي توزيع برق 

 

برخی از دوره های برگزار شده توسط موسسه

ردیفعنوان دوره
۱ مديريت كيفيت
۲ شناسايي خطر
۳ مديريت ايمني و بهداشت كار
۴ بهداشت رواني
۵ كاربرد فناوري اطلاعات در سيستمهاي نفت و گاز
۶ مديريت ايمني
۷ مدلسازي MAED
۸ آشنايي با تكنولوژي هاي فراورش تبديل و انتقال انرژي
۹ تحليل بهره وري انرژي
۱۰ تحليل ريسك و تصميم گيري در بخش انرژي
۱۱ مدیریت منابع انسانی
۱۲ مدیریت دانایی
۱۳ مدیریت بحران
۱۴ خصوصي سازي و توسعه مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق
۱۵ شيوه هاي تامين مالي صنعت برق
۱۶ كاربرد هوشمند در بازارهاي برق
۱۷ كنترل بهينه
۱۸ جايابي سكسيونر و نقاط مانور در شبكه هاي توزيع
۱۹ كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت سيستم هاي نيروگاهي
۲۰ ارزيابي عملكرد و نگهداري
۲۱ كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت
۲۲ مدیریت انرژی
۲۳ مهارتهای برقراری ارتباط
۲۴ کار گروهی، انرژی گروهی
۲۵ استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
۲۶ مدیریت استرس
۲۷ سیستم اطلاعات مدیریت MIS
۲۸ مفاهیم و تکنیک های بهبود بهره وری
۲۹ كاربرد روانشناسي در حل مشكلات منابع نيروي انساني 
۳۰ مفاهيم مالي براي مديران غير مالي 
۳۱ اقتصاد مهندسی
۳۲ سيستم مديريت نگهداري و تعميرات 
۳۳ مدیریت بحران
۳۴ مدیریت زمان
۳۵ ارزیابی و مدیریت ریسک
۳۶ مدیریت دانایی
۳۷ مدیریت استراتژیک
۳۸ استاندار و حسابداری
۳۹ مدیریت استرس
۴۰ مفاهیم و تکنیک های بهره وری
۴۱ سیستم های اطلاعات مدیریت
۴۲ مدیریت انرژی
۴۳ مدیریت منابع انسانی
۴۴ مدیریت پروژه
۴۵ مفاهیم مالی
۴۶ کارگروه انرزی
۴۷ مهارت برقراری ارتباط
۴۸ اقتصاد مهندسی
۴۹ تعمیرات و نگهداری
۵۰ کارگاه سیستم تولید پراکنده
۵۱ OHSAS
۵۲ دوره تخصصی DBA  بارویکرد نفت و گاز
۵۳ دوره های تخصصی  PMP
۵۴ دوره های تخصصی  M&V

 

برخی از کتب تالیف شده

ردیفعنوان
۱ هزینه های پنهان و مدیریت انرژی
۲ طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50001

 

برخی از ترجمه های موسسه

ردیفعنوان
۱ برنامه ریزی استراتژیک تقاضا محور
۲ انرژی های نو

 

برخی از سمینار های علمی-داخلی برگزار شده توسط موسسه

ردیفعنوان
۱ آشنايي با نيروگاه هاي برق
۲ ارزيابي عملكرد شركت هاي توزيع برق ايران با روش هاي پارامتريك و ناپارامتريك
۳ ارزيابي عملكرد نيروگاه هاي بخاري به كمك شبكه هاي عصبي
۴ برآورد مصرف انرژي الكتريكي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
۵ برآورد مصرف انرژي الكتريكي با استفاده از شبكه عصبي
۶ بررسي اثرات سيستم قيمت­گذاري بر روي شاخص­هاي كلان صنعت برق ايران با تكنيك سيستم دايناميك
۷ بررسي استاندارد EURO II و مشخصه هاي کيفي آن
۸ بررسي مدلهاي مختلف تقاضاي انرژي
۹ پيش بيني سالانه مصرف برق با استفاده از شبكه عصبي
۱۰ تحليل حساسيت کارايي واحدهاي توزيع برق ايران با استفاده از  مدل هاي فراكاراي تحليل پوششي داده ها
۱۱ تحليل مصرف انرژي به كمك مدلهاي تحليل حساسيت DEA
۱۲ رتبه بندي و تحليل نيروگاه هاي حرارتي داخلي در سال 1382 با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
۱۳ سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري(DSS)
۱۴ طراحي وبكار گيري نرم افزار جامع ارزيابي عملكرد
۱۵ فناوري نوين ذغال سنگ پاک 
۱۶ کاربرد تحليل پوششي داده ها در مديريت انرژي
۱۷ برنامه ريزي توسعه ظرفيت توليد برق با استفاده از روشهاي ابتکاري
۱۸ کاربرد روش نمونه گيري خوشه اي در تست انطباق توليد محصولات ايران خودرو
۱۹ كاربرد رگرسيون فازي در براورد تابع مصرف انرژي الكتريكي در بخش خانگي
۲۰ كاربرد و اهميت نانوتكنولوژي در بخش انرژي
۲۱ متغيرهاي ارزيابي شرکت هاي توزيع برق
۲۲ مدلي استاندارد براي تحليل عملکرد مصرف انرژي صنايع توليدي
۲۳ معرفي مدل هاي انرژي
۲۴ مکان يابي استقرار نيروگاههاي خورشيدي با استفاده از روشهاي تحليل چندگانه

 

برخی از فعالیت های پژوهشی-بخش فناوری انرژی موسسه

ردیفعنوان
۱ تهیه ره­نگاشت در حوزه فناوری­های ذخیره­سازی انرژی در سامانه­های انرژی تجدید پذیر
۲ تدوین برنامه عملیاتی کشور در حوزه فناوری­های تولید هیدروژن
۳  مطالعات امکان­سنجی تولید برق از طریق بازیافت حرارت در صنایع کشور
۴ مطالعات فنی و اقتصادی استفاده از حسگرهای هوشمند در جهت مدیریت مصرف
۵ امکان­سنجی بکارگیری فناوری­های ذخیره­سازی انرژی در نیروگاه­های حرارتی به منظور افزایش کارایی در تولید برق
۶ مطالعه و بررسی استفاده از مواد و فناوری­های جدیدتر و مقاوم­تر در برابر دماهای بسیار بالا و خوردگی در نیروگاه­های حرارتی
۷  مطالعه و بررسی اعمال روش کنترلی هوشمند جهت کاهش مصرف آب جبرانی چرخه اصلی نیروگاه بخار و افزایش راندمان آن
۸ امکان­سنجی فنی و اقنصادی ساخت نیروگاه­های هیبریدی بادی و خورشیدی در ایران
۹ پژوهش در فناوری و امکان­سنجی ساخت داخل سامانه­های آب شیرین­کن با هدف تامین آب شرب و غیر­شرب
۱۰  بررسی امکان­پذیری و شرایط اتصال سامانه­های فتوولتائیک به شبکه سراسری برق کشور 
۱۱  بررسی تاثیر کولرهای خورشیدی در صورت ورود به شبکه توزیع
۱۲  امکان­سنجی طراحی و ساخت توربین بادی Low Speed در کشور
۱۳ انجام مطالعه و تدوین استانداردها و دانش فنی تولید و تزریق بیوگاز تولیدی به شبکه گاز سراسری
۱۴  بررسی نحوه بازیافت انرژی ترمز در خطوط مترو
۱۵ تدوین استراتژی آب­ شیرین کن­های خورشیدی در کشور

 

برخی از فعالیت های پژوهشی-بخش اطلاعات و مدل سازی انرژی موسسه

ردیفعنوان
۱ مدلسازی کامپیوتری جهت مدیریت زیست محیطی صنعت برق کشور (عرضه و تقاضا) در بلندمدت
۲ مطالعات تحقیقاتی مدیریت داده­های انبوه در شبکه برق ایران
۳ شناسایی الگوریتم­ها، روش­ها و استانداردهای مورد استفاده در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی دنیا برای برنامه­ریزی توسعه شبکه و ارائه یک الگوریتم و نرم­افزار بهینه برای برنامه­ریزی توسعه شبکه در ایران
۴ مدل­سازی و تهیه الگوریتم مربوط به سیستم مدیریت انرژی در بخش توزیع
۵ مدل­سازی مدیریت انرژی در خانه­های هوشمند
۶ بررسی امنیت اطلاعات در شبکه­های هوشمند برق
۷ بررسی نحوه تعامل سیستم حمل و نقل شهری با شبکه­های هوشمند انرژی

 

برخی از فعالیت های پژوهشی-بخش مطالعات استراتژیک انرژی موسسه

ردیفعنوان
۱ تحقیق و بررسی در خصوص معماری شبکه برق حال و آینده ایران
۲ انجام مطالعات اقتصادی تعیین سهم صنایع مختلف در تولید ناخالص داخلی و شدت انرژی
۳ تدوین نقشه راه و سند تحقیق و توسعه انرژی­های تجدید پذیر در ایران
۴ پژوهش و بررسی استفاده از انرژی­های نو برای تامین انرژی مورد نیاز در بخش صنعت
۵ تدوین روش­های سیاست­گذاری استاندارد اقتصاد خرید و فروش انرژی و ساختار کسب و کار بازار انرژی در محیط شبکه­های هوشمند
۶ مطالعات طراحی و راه­اندازی آزمایشگاه ملی Smart Grid
۷ مطالعه و تهیه پکیج­های سرمایه گذاری احداث نیروگاه­های تجدید پذیر برای سرمایه­گذاران خارجی

 

برخی از فعالیت های پژوهشی-بخش مدیرت عرضه و تقاضای انرژی موسسه

ردیفعنوان
۱ تدوین برنامه­های مدیریت سمت تقاضا و پاسخ­گویی بار و بررسی نیازهای عملی
۲ توسعه الگوریتم­های مدیریت بار به منظور اجرای کارآمد برنامه­های پاسخگویی بار
۳ تعیین حداکثر ظرفیت برق کشور برای تزریق توان توربین­های بادی
۴ طراحی بازار ساعت بعد برق در ایران
۵ تحقیق در کفایت مقررات مربوط به تولیدکنندگان برق در بازار برق ایران
۶ بررسی نظام­های صلاحیت حرفه­ای در بازارهای برق دنیا و بومی سازی آن برای بازار برق ایران
۷ امکان­سنجی پیاده­سازی سیستم مدیریت شبکه توزیع (DMS) در ایران و چالش­های پیش­رو
۸ مطالعات و امکان سنجی ایجاد بنگاه­های خرده فروشی برق به منظور کاهش تلفات
۹ کاربرد سیستم­های ممیزی آنلاین انرژی در صنعت

بالا