۲۰ برگزارکننده برتر دوره DBA در جهاندر جدول زیر و نمودار بالا لیست ۲۰ برگزارکننده برتر دوره DBA در جهان قابل مشاهده است. شاخص های استفاده شده در این مقایسه:

۱- اعتبار آکادمیک

۲- پشتیبانی از دانشجو: میزان حمایت از دانشجو توسط دانشگاه، استاد راهنما، آموزش و غیره

۳- بینش بین المللی: چه میزان برگزار کننده تبادل بین المللی یا فرصت های تحصیل در خارج از کشور را برای دانشجویان ارائه می دهد؟

۴- شهرت: محاسبه شده از طریق دانشجویان فعلی و قبلی

۵- تجربه مدیریت شرکت کنندگان

 

ردیفدانشگاهکشوراعتبار آکادمیکپشتیبانی از دانشجوبینش بین المللیشهرتتجربه مدیریت شرکت کنندگانمیانگین
۱ Manchester Business School (UK) انگلستان ۷۵ ۹۰ ۹۰ ۹۵ ۹۰ ۸۸
۲ Maastricht School of Management (NL) هلند ۷۵ ۸۵ ۹۰ ۸۵ ۹۰ ۸۵
۳ Hong Kong Polytechnic University (HK) هنگ کنگ ۸۰ ۹۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۲
۴ Cranfield University (UK) انگلستان ۸۰ ۸۰ ۸۵ ۸۰ ۸۰ ۸۱
۵ Grenoble École de Management (FR) فرانسه ۸۰ ۷۵ ۸۵ ۸۰ ۷۵ ۷۹
۶ City University of Hong Kong (HK) هنگ کنگ ۷۰ ۸۰ ۷۵ ۷۰ ۸۰ ۷۵
۷ Universidad Centrum Católica (PE) پرو ۷۵ ۸۰ ۷۰ ۸۰ ۷۰ ۷۵
۸ Instituto de Empresa Business School (ES) اسپانیا

۷۰

۷۵ ۷۵ ۸۰ ۷۵ ۷۵
۹ Aston Business School (UK) انگلستان

۸۰

۷۵ ۷۰ ۷۵ ۷۰ ۷۴
۱۰ Gloucestershire Uni-versity (UK) / FHM (DE) انگلستان / آلمان

۶۰

۷۰ ۷۵ ۸۰ ۷۵ ۷۲
۱۱ Manchester Metropolitan University (UK) انگلستان

۷۰

۷۰ ۷۰ ۷۵ ۶۵ ۷۰
۱۲ Durham University (UK) / Fudan Univ. (CN) انگستان / چین ۸۰ ۷۰ ۶۵ ۷۰ ۶۵ ۷۰
۱۳ Queensland Univ. of Technology (AU) استرالیا ۶۰ ۷۵ ۷۰ ۶۵ ۷۰ ۶۸
۱۴ University of Surrey (UK) / IBS (DE) انگلستان / آلمان ۷۰ ۶۰ ۷۵ ۶۵ ۶۵ ۶۷
۱۵ University of Reading (UK) انگلستان ۷۰ ۶۰ ۷۰ ۶۰ ۶۵ ۶۵
۱۶ Oklahoma State University (US) امریکا ۶۰ ۷۰ ۵۰ ۵۵ ۶۰ ۵۹
۱۷ Kennesaw State University (US) امریکا ۶۵ ۶۵ ۵۰ ۵۰ ۶۵ ۵۹
۱۸ London Metropolitan University (UK) انگلستان ۶۰ ۶۰ ۶۵ ۶۰ ۵۰ ۵۹
۱۹ Case Western Reserve University (US) امریکا ۷۰ ۵۵ ۵۵ ۵۵ ۶۰ ۵۹
۲۰ Georgia State University (US) امریکا ۷۰ ۵۵ ۵۰ ۵۰ ۵۵ ۵۶


لازم به ذکر است که دانشگاه کسب و کار هاروارد (Harvard business school) در این لیست آورده نشده است. به این دلیل که دوره DBA این دانشگاه بصورت تمام وقت برگزار می شود و شرکت کننده باید شغل مدیریتی فعلی خودش را برای شرکت در این دوره رها کند. در نتیجه برای مقایسه یکسان فقط دانشگاه هایی که بصورت پاره وقت دوره DBA برگزار میکنند در این لیست مورد بررسی قرار گرفته اند. حسن برگزاری دوره DBA بصورت پاره وقت این است که شرکت کننده می تواند همزمان به حرفه خود و دوره بپردازد.

منبع dbastudies.com

بالا