Engineering, Quality and Risk Management

فرم ارزیابی میزان رضایت از پذیرایی

عنوان دوره: Engineering, Quality and Risk Management

لطفا پیشنهادات اصلاحی خود را از پذیرایی صبحانه، پذیرایی میان وعده، پذیرایی ناهار و سایر موارد مرتبط با پشتیبانی دوره اعلام فرمایید.

لطفا به تمامی سوالات پاسخ دهید. فقط اعداد 1 تا 5 مجاز می باشند. فیلد های مورد نظر مشخص شده اند.

کد امنیتی را بدرستی وارد کنید.

نظرات شما با موفقیت ثبت شد. باتشکر.

بالا