همکاری موسسه با شرکت پتروتکنو (Petrotekno) اندونزی جهت توسعه آموزش‌های حرفه‌ای با استانداردهای BP

شرکت پتروتکنو اندونزی یک مرکز آموزشی حرفه‌ای با امکانات گسترده و با آخرین استانداردهای آموزشی منطبق بر استانداردهای شرکت BP می‌باشد. پرسنل مختلفی از شرکت‌های توتال، BP و پترومینای اندونزی در این مرکز آموزش می‌بینند. همچنین این مرکز یکی از فعال‌ترین مراکز آموزشی در شرق آسیا می‌باشد.

تفاهم همکاری بین موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران و این شرکت صورت گرفته است. موسسه انرژی به عنوان نمایندگی شرکت پتروتکنو در ایران فعالیت خواهد کرد که این همکاری جهت توسعه فعالیت‌های آموزشی حرفه‌ای، خصوصا در ارتباط با توانمندسازی جوامع محلی و ارتقا سطح مهارت‌ها برای استفاده در پروژه‌های نفتی می‌باشد. این موضوع نوید بخش آن است که موسسه مهارت‌ّهای جوامع محلی را با روش‌های نوین ارتقا دهد تا موجبات اشتغال آنها در پروژه‌های نفتی فراهم گردد.

بالا