توسعه همکاری موسسه انرژی با شرکت پتروپارس در جهت ارتقا قابلیت‌های شرکت‌های E&P

بر اساس مدل قراردادهای نفتی ایران (IPC1)، مقرر شد بعضی از شرکت‌های پیمانکاری که بصورت EPC2 فعالیت داشتند، با شرکت‌های بین المللی نفتی (IOC3)، اقدام به توسعه میادین بصورت مدل‌های اکتشاف و تولید یا E&P داشته باشند. در جهت ارتقا شرکت‌های مذکور و تبدیل فرایندهای این شرکت‌ها از EPC به E&P4، موسسه انرژی همکاری خود را با شرکت پتروپارس به عنوان بزرگترین شرکت E&P در کشور آغاز نموده است. امید است که در این مسیر، شرکت پتروپارس به عنوان یک نمونه به سطح و کلاس جهانی، که از اهداف مدل IPC می‌باشد، ارتقا یابد.

 

1. Iran Petroleum Contracts
2. Engineering - Procurement - Construction
3. International Oil Companies
4. Exploration & Production

بالا