توسعه همکاری موسسه انرژی باشرکت ره‌آوران پتروشیمی

طی بازدیدی که از شرکت ره‌آوران پتروشیمی، به عنوان بزرگترین و مطرح‌ترین مرکز آموزشی در نفت، در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر صورت گرفت، این شرکت تمایل خود برای همکاری با موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران جهت ارتقا امکانات و تجهیزات آموزشی را اعلام نمود. لازم به ذکر است که این سفر با همراهی متخصصین شرکت پتروتکنو اندونزی و کارشناسان موسسه انجام گرفت.

بالا