ماژول ۹: Estimation and Cost Control

مدرس ماژول:
Camilo Arias-Rivera مدرس ارشد انستیتو نفت فرانسه
مدت ماژول:
۵ روز (۳۰ ساعت)
تاریخ برگزاری:
۲۰ تا 24 آبانماه ۱۳۹۶
محل برگزاری:
هتل پارسیان انقلاب تهران
سرفصل:


PROJECT COST ESTIMATION
Estimation framework, Scope and exclusions Cost management process - Estimate classes - Capital expenditures - Operating Expenditures Cost evaluation during project evaluation phases Order of magnitude estimate - Factored/modular estimate Cost evaluation during basic engineering and contracting phases, Semi detailed estimate - Detailed estimate From historical data to present time cost evaluation Cost escalation, cost indexes, inflation - Location factors Additional cost elements, Risks and uncertainties – Provisions

COST ESTIMATING CASE STUDIES
CAPEX of an Onshore Project, Cost estimate of well clusters, CPF, flow lines trunk lines and infrastructures using diverse documents (historical data, curves, etc.) CAPEX of an Offshore Project, Cost estimate of a satellite field development CAPEX of a Deep Offshore Project, Cost estimate of the three main packages (FPSO, UFR and SPS) OPEX of an Onshore Field, Production, transformation and transport costs Routine and Non-Routine costs

COST CONTROL
Overview of Cost Control Process, Impact of Contracting Strategy Breakdown Structures and Budget Commitment Process, Change Management, Forecasts and Reporting

بالا