برگزاری هفتمین ماژول دوره مدیریت پروژه های E&P

مدرس ماژول:
Philippe Stolsteiner مدرس ارشد انستیتو نفت فرانسه
مدت ماژول:
۵ روز (۳۰ ساعت)
تاریخ برگزاری:
۲۵ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
محل برگزاری:
هتل پارسیان انقلاب تهران
سرفصل:


PROJECT STATE-GATE PROCESS
Feasibility studies, detailed engineering, procurement, construction and start-up Engineering Contractor involvement depending on project size and contract type Project planning: Execution Plan, roles and responsibilities of actors involved Importance of schedule in various project types, depending on the stage

BUILDING / OPTIMIZING THE SCHEDULE
Planning of activities, structure (WBS) and definition of terms. Constraints to meet Preliminary Engineering: bar chart. Evaluation of the duration of each activity Logical links between activities. Critical path. Margins. Critical Path Method, Precedence Diagram Resource management. Optimization of the duration of an activity

ONSHORE CASE STUDY USING MS PROJECT
Presentation of a fictitious revamping onshore project (which entails a plant shutdown) to be used as case study Demonstration of software functions. Critical path visualization Input and coding of activities, tasks and resources. Reporting levels Physical progress update for reporting purposes

OFFSHORE CASE STUDY USING PRIMAVERA
Presentation of a fictitious deep offshore project to be used as case study Demonstration of software functions Definition of the list of project activities to be carried out according to the project scope of works Input and coding of activities, tasks and resources necessary to project execution Sequence of the activities and estimation of their duration. Probabilistic approach in scheduling Critical path visualization, Various types of progress (physical, cost, hours). Follow-up methods Relationship between cost progress and schedule

بالا