برگزاری دوره M&V توسط موسسه انرژی در شهر شیراز

دوره تخصصی نظارت و صحه گذاری و بازرسی مرتبط با طرح افزایش کارایی موتور خانه های کشور (M&V) در تاریخ 12 و 13 مهر ماه توسط موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران در شهر شیراز برگزار شد. به شرکت کنندگان این دوره مدرک معتبر از دانشگاه تهران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ارائه می‌گردد. برخی از سرفصل‌های ارائه شده در این دوره به شرح ذیل می‌باشد:

 • تعریف اندازه گیری و صحه گذاری (M&V)
 • آشنایی با پروتکل بین المللی اندازه گیری و صحه گذاری IPMVP
 • آشنایی با نحوه محاسبه صرفه جویی ها و تصحیحات لازم و گزینه های مختلف پروتکل
 • آشنایی با قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی (EPC) و اهمیت جایگاه M&V در آنها
 • معرفی انواع صحه گذاری ها در پروژه های صرفه جویی انرژی (صحه گذاری خط مبنا، عملیاتی، دوره ای، موردی)
 • معرفی و آشنایی با طرح افزایش کارایی 600 هزار موتورخانه موجود در کشور
 • معرفی انواع صحه گذاری (4 نوع) و تبیین نقش ناظران در روند صحه گذاری طرح مذکور
 • معرفی و آشنایی با نکات ضروری دستورالعمل M&V طرح افزایش کارایی موتورخانه
 • آشنایی با فرآیند معاینه فنی موتورخانه ها و معرفی اجمالی استاندارد ملي ISIRI 16000
 • آشنایی اجمالی با تجهیزات انرژی بر در موتورخانه های حرارت مرکزی
 • آشنايي با تجهيزات اندازه گيري معاينه فني
 • آشنايي اجمالی با شرح راهكارهاي مختلف بهينه سازي انرژي در موتورخانه
 • نحوه تكميل چك ليست راهكارهاي بهينه سازي انرژي در موتورخانه
 • نحوه دستورالعمل ارجاع كار، رتبه بندي و سامانه بهسما
 • و ...

تصاویر دوره:

بالا