طی جلسه‌ای مشترک زمینه‌های همکاری موسسه انرژی و شرکت Alliance Experts بررسی شد

در راستای همکاری بین موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران و شرکت Alliance Experts، جلسه‌ای با حضور معاون موسسه انرژی، مدیرعامل شرکت Alliance Experts و نمایندگی این شرکت در فرانسه، برگزار شد. طی این جلسه که در تاریخ 28 آبان ماه برگزار شد، مقرر گردید تا با امضای یک موافقت نامه همکاری، موسسه انرژی به عنوان همکار تجاری این شرکت در حوزه نفت و گاز و انرژی فعالیت کند. این موافقت نامه به جهت رفع نیازهای حوزه انرژی برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) ایرانی که در بخش‌های تولید و خدمات فعالیت دارند، امضا خواهد شد. هدف از این موافقت نامه، تسهیل شبکه‌سازی برای شرکت‌های SME ایرانی جهت فعالیت در بازارهای کشورهای اروپایی و شرق آسیا اعم از چین می‌باشد.

Alliance Experts یک شرکت هلندی می‌باشد که در خصوص شبکه سازی بین شرکت های مختلف فعالیت می‌کند. این شرکت به کمک نمایندگی‌های خود در کشور های مختلف با ارزیابی پتانسیل‌های بازارهای کشورهای مختلف در حوزه تولید و خدمات، بستر ارتباطی را فراهم می‌کند.

بالا