نخستین نشست مشترک موسسه انرژی و موسسه سیاستهای راهبردی انرژی دانشگاه بوگازیچی ترکیه

نخستین نشست مشترک موسسه انرژی دانشگاه تهران و موسسه سیاستهای راهبردی انرژی دانشگاه بوگازیچی ترکیه در شهر استانبول برگزار شد.

موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران (RIEMP) و موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران (ICCEMA)و مرکز تحقیقات سیاستهای راهبردی دانشگاه بوگازیچی ترکیه (EPAM) اولین نشست خود را با عنوان کنفرانس RIE در شهر استانبول و به میزبانی دانشگاه بوگازیچی ترکیه برگزار کردند. در این نشست زمینه های همکاری مشترک در حوزه انرژی در منطقه و به ویژه بین ایران و ترکیه بررسی گردید و طی 4 پانل صبح و عصر زمینه انرژیهای نو و تجدید پذیر ، گاز طبیعی، زمینه های تجارت انرژی و خدمات لجستیک در مناطق آزاد تجاری و در نهایت موضوع جدید تاب آوری انرژی در منطقه و جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست صاحب نظران و متخصصین حوزه انرژی از دو کشور و نیز برخی متخصصین از شرکتهای اروپایی مطرح فعال در منطقه حضور داشته و در حاشیه کنفرانس به بحث و تبادل نظر پرداختند. موضوعات این نشست در رسانه های ترکیه نیز انعکاس وسیع داشت. به علاوه موضوعات پژوهشی مورد علاقه فعالین تجاری دو کشور با این دو نهاد پژوهشی جهت مطالعات مشترک مورد بحث بررسی قرار گرفت و مقرر شد نشست بعدی در ایران برگزار شود. لازم به ذکر است این سه نهاد پژوهشی در یازدهم تیرماه امسال یادداشت تفاهمی برای همکاری تحقیقاتی و آموزشی در حاشیه کنفرانس تجاری در رم ایتالیا امضا کردند و نشست مذکور در راستای فعال سازی این موافقتنامه بوده است.

بالا