پیشنهاد موسسه انرژی برای کاهش آلاینده

مدتهاست که شهر تهران از آلودگی هوا رنج می برد و روندها شرایط بحران را به خوبی نشان می دهد. گزارشات حاکی از تاثیرات مخرب بر سلامت جسمی شهروندان است. برآورد خسارات سنگین حاصل از تعطیلی مکرر مدارس (و شهر) در پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست.  در کنار تاثیرات مخرب بر سلامت جسمی شهروندان مشکلات و آسیب های روانی و علایم مرتبط با آن نظیر افزایش پرخاشگری و بدخوابی و غیر آن را در شهروندان تهرانی مشاهده شده است.در این بین وجهه سیاسی کشور در جهان نیز به دلیل عدم توانایی در مدیریت یک معضل مهم صنعتی که بسیاری از کشورها با آن مواجه بوده اند ولی توانسته اند با گامهای منطقی در طی حداکثر یک دهه بر آن غلبه پیدا کنند مخدوش شده است. همه این موارد می طلبد که معضل مذکور به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و  از پیشنهادات و طرحها و ایده ها مرتبط استقبال شده و به دقت مورد بررسی قرار گیرد. موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی با توجه به رسالت ملی خود طرحی با عنوان " طرح پایش و کنترل آلاینده ها – موسوم به طرح پاک" جهت کنترل تولید آلاینده ها (به ویژه خودروها) تدوین و به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به عنوان سازمانی موثر در امر مدیریت مصرف ارائه نموده است. طرح مزبور قرار است در دستور کار سازمانهای متولی به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست جهت بررسی های بیشتر قرار گیرد. طرح مزبور در حقیقت به دنبال تعیین رکورد اطلاعاتی برای کلیه مجموعه های مولد آلاینده در کلانشهرها به ویژه خودروها داشته و تلاش دارد در 3 فاز مرحله بندی شده ابتدا با پایش و تحلیل و اطلاع رسانی صحیح و سپس اعمال سیاستهای محدود کننده مبتنی بر مکانیزم جریمه و یا بازار و در نهایت با ایجاد یا هدایت منابع مالی جدید اقدام به تغییرات تکنولوژیک نماید. در این طرح ثبت رکوردهای اطلاعاتی خودروها به کمک فعالسازی کارت سوخت انجام خواهد شد. به نظر می رسد اجرای این ایده و یا ایده های مشابه در کوتاه مدت به دلیل اطلاع رسانی دقیق به شهروندان در افزایش مسئولیت اجتماعی شهروندان و نیز بهبود ترافیک و آلودگی هوا موثر واقع شود.

طرح پایش و کنترل آلاینده ها (پاک)

بالا