پنجمين نشست فصلی گروه کارآفرینان صنعت نفت و انرژی

ثبت نام آنلاين در پنجمين نشست فصلی گروه کارآفرینان صنعت نفت و انرژی با موضوع علمی: ساز و کارهای الگوی ملی توسعه کسب و کار شرکت های اکتشاف و تولید. لینک ثبت نام: ‏sharifspe.ir/form

 

بالا