امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان موسسه انرژی دانشگاه تهران و موسسه مشاوره‌ای، آموزشی رایانه پیوند پارسیان

موسسه رایانه پیوند پارسیان، به عنوان بازوی تخصصی فناوری اطلاعات وارتباطات سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۳۷۸ تشکیل و از آن تاریخ تا کنون در زمینه مشاوره، آموزش و تحقیق در حیطه فناوری اطلاعات و مدیریت فعالیت می‌نمایند. عصر روز یکشنبه سی ام دی ماه، اعضا و نمایندگانی از این موسسه در محل موسسه انرژی دانشگاه تهران حاضر شدند و ضمن آشنایی با فعالیتهای موسسه انرژی، تفاهم نامه‌ای را در جهت ترویج فعالیتهای مشترک دو موسسه در حوزه آموزش، پژوهش و مشاوره امضا نمودند. 

جناب آقای دکتر وارث به نمایندگی از موسسه رایانه پیوند و جناب آقای دکتر ایرانمنش به نمایندگی از موسسه انرژی این تفاهم نامه را به امضای خود رساندند.

بالا