معرفی آزمون PMP

آزمون PMP ، آزمونی است تستی و چهار گزینه ای با 200 سوال که به مدت 4 ساعت برگزار میشود. این آزمون به صورت کامپیوتری و در مراکز آزمون تعیین شده توسط PMI انجام می‌گردد.

وزن‌دهی امتیازات آزمون PMP (تا تاریخ 15 دسامبر 2019) بر اساس 5 گروه فرایندی مدیریت پروژه مطروحه در PMBOK صورت می‌گیرد که به ترتیب شامل موارد زیر هستند:

  • فرایندهای آغازین 13 %،
  • برنامه‌ریزی 24 %،
  • اجرائی 30 %،
  • نظارتی و کنترلی 25 %،
  • اختتامی 8 %،

 

آزمون حرفه ای مدیریت پروژه PMP (در حال حاضر) در قالب یک آزمون 4 ساعته با 200 سوال 4 جوابی توسط PMI بصورت کتبی یا بر روی مانیتور برگزار می‌گردد. داوطلبین برای شرکت در این آزمون میبایستی علاوه بر پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای، شرایط ذیل را دارا باشند:

1. افراد دارای مدرک لیسانس و یا بالاتر:

  • تجربه مفید کاری بعنوان مدیر و یا همکاری در راهبری پروژه به مدت حداقل 4500 ساعت (لااقل 36 ماه در طول 8 ساله قبل از داوطلبیت) بدون احتساب مدیریت پروژه های موازی و همزمان.

2. افراد دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم:

  • تجربه مفید کاری بعنوان مدیر و یا همکاری در راهبری پروژه به مدت حداقل 7500 ساعت (لااقل 60 ماه در طول 8 ساله قبل از داوطلبیت) بدون احتساب مدیریت پروژه های موازی و همزمان.

3. برای کلیه داوطلبین شرکت در آزمون:

  • گواهینامه شرکت در دوره های آموزشی مدیریت پروژه نظیر آموزش دهنده های مجاز (R.E.P: Registered Education Provider) از طرف PMI و کسب حداقل 35 امتیاز PDU : Professional Development Unit

در اينجا لازم به توضيح مي‌باشد كه آزمون حرفه‌اي مديريت پروژه PMP را شركت برگزار كننده آزموني به‌نام (Prometric (www.prometric.com از طرف PMI برگزار مي‌نمايد. هر زمان كه داوطلب مراحل شايستگی براي حضور در آزمون را در نزد PMI با موفقيت طي نمود، PMI به دواطلب شماره اي را اعلام مي‌نمايد كه وي فقط با همين (Eligibility Number) شماره شايستگي قادر به تعيين محل و زمان آزمون خود در سايت شركت Prometric خواهد بود.

 

بالا