دوره تحلیل مالی پروژه

دوره تخصصی تحلیل مالی پروژه های نفت و گاز توسط موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران و با همکاری مدرس بین المللی آقای Anton Lominadze برگزار می گردد
طول دوره:
طول این دوره، 30 ساعت و در مدت 5 روز برگزار خواهد شد.
اهداف:
هدف از این ارایه مهارت ها و ابزارهای لازم برای انجام ارزیابی و تحلیل های مالی در حوزه پروژه های نفت و گاز است.
مخاطبان:
مدیران، كارشناسان ارشد پروژه های نفت و گاز
سبك کاربردی دوره
دوره تحلیل و ارزیابی مالی پروژه های نفت و گاز با ارایه مثال های و نمونه های واقعی از صنایع نفت و گاز، ابزارهای لازم برای اجرای تحلیل های مورد نیاز در ارزیابی پروژه ها نفت و گاز را در اختیار مخاطبین قرار می دهد
مدرس دوره
مدرس دوره آقای Anton Lominadze استاد دانشگاه گرونوبل فرانسه می باشد.
محتوای دوره:
 • Understanding Capital Budgeting, Classification of Investment Projects
 • Project Description: Risks vs. Rewards
 • Estimating Project’s Cost of Capital: Interest Rates, Taxes and the Cost of Debt
 • Estimating Project’s Cost of Capital: CAMP and the Cost of Equity
 • Optimizing Project’s Capital Structure
 • Estimating the Weighted Average Cost of Capital
 • Applying Investment Rules, Choosing Among Alternative Projects
 • Assessing Project’s Cash Flows, Conducting Sensitivity Analysis
 • Advanced Topics in Capital Budgeting
 • Presenting the Project to the Decision Makers
 • Project Monitoring and Reporting
گواهی پایان دوره
در پایان دوره به شركت كنندگانی كه موفق به تكمیل دوره شوند گواهینامه معتبر انگلیسی مشترك از سوی موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی (دانشگاه تهران) اعطا می گردد.
زمان برگزاری:
24 تا 28 مهرماه (5 روز).
هزینه دوره:
35,000,000 ریال به ازای هر نفر
ثبت نام گروهی (حداقل 5 نفر) :
10 درصد تخفیف در هزینه ثبت نام عادی

همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 66980820 و یا نشانی پست الکترونیکriemp.training@ut.ac.ir تماس حاصل فرمایید

بالا