ارتباط با ما

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، نبش خیابان بزرگمهر، شماره 9
تلفن تماس: 66980830ُُ، 66980833 و 66461990
شماره فکس: 66461680
پست الکترونیک: riemp.training@ut.ac.ir

 

 

بالا