معرفی موسسه

مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي انرژي با هدف كلي توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي در زمينه‌هاي مختلف برنامه‌ريزي و مديريت سيستم انرژي در سطح جهاني و با بهره‌گيري از توانايي‌ها دانشگاه تهران تأسيس شده است. مؤسسه پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي انرژي كه در اين وب سايت به اختصار مؤسسه خوانده مي‌شود وابسته به دانشكده فني دانشگاه تهران مي‌باشد و مركزفعاليت اين مؤسسه در تهران است.
موسسه در دو بخش 1- آموزش به منظور انجام امور آموزش جذب هيات علمي و برگزاري دوره ها و سمینارهای آموزشي و 2- پژوهش که مشتمل بر چهار زیربخش پژوهشی مستمر می باشد، فعالیت دارد. این چهار بخش عبارتند از:

 

  • بخش فن آوري انرژي
  • بخش مطالعات استراتژيك انرژي
  • بخش عرضه و تقاضاي انرژي
  • بخش مدلسازي انرژي

 

در كنار اين بخشها بخش پژوهشهاي موردي نيز وجود دارد كه بصورت مستمر نبوده و بر حسب نياز نيروهائي جهت تحقيق در باره يك موضوع بخصوص با موسسه همكاري مي نمايند.
شوراي علمي موسسه كه وظيفه اصلي آن مشاوره علمي به رياست موسسه است نيز در كنار مديريت پشتيباني و ارتباطات از ديگر بخشهاي موسسه مي باشند.

بالا